Heftig debat deeltijd

Heftig debat deeltijd

17 april 2012 - Het pamflet dat de HBO-raad met zijn partners uit het onderwijs gisteren op het HBO-congres uitdeelde over Zijlstra’s deeltijdplannen is bij de particuliere aanbieders niet goed gevallen. “De suggestie dat de kwaliteit van het niet bekostigde aanbod minder goed is geborgd, is onjuist,” aldus de NRTO.
In het op het HBO-congres uitgedeelde pamflet stelt de HBO-koepel dat 26,8% van de accreditatieaanvragen van niet-bekostigde opleidingen wordt afgekeurd of ingetrokken, terwijl dit voor publiek HBO bij slechts 2,6% geldt. Daarbij beroept de HBO-raad zich op de meest recente jaarverslagen van de NVAO.

Vragen over de cijfers

"De genoemde cijfers in het pamflet zijn niet terug te vinden in het meest recente jaarverslag van de NVAO," verdedigt de NRTO zich nu. "De suggestie dat de kwaliteit van het niet bekostigde aanbod minder goed is geborgd is daarmee onjuist, ze staan onder hetzelfde toezicht." De eisen die de NVAO stelt aan bekostigd en niet-bekostigd onderwijsaanbod is daarom hetzelfde.

De voorgelegde becijfering vanuit de HBO-raad en zijn partners roept inderdaad vragen op. Bij nadere beschouwing blijkt dat voor het percentage van 26,8% een gemiddelde is gehanteerd van de voorbije zes jaar, dat bij een andere berekening ook ongeveer 15% zou kunnen zijn.

De absolute cijfers zijn de volgende. Van de 1114 accreditatieaanvragen van het bekostigd HBO zijn er 17 teruggetrokken en 11 door de NVAO negatief beoordeeld. Voor het particulier onderwijs zijn van de 165 accreditatieaanvragen er 18 teruggetrokken en 6 door de NVAO negatief beoordeeld.

Eenzijdig particulier aanbod

De NRTO constateert tevens dat de claim van de HBO-raad samen met studentenorganisaties en onderwijsvakbonden dat Zijlstra's plannen minder studenten opleveren onjuist is. "Ze stimuleren juist dat aanbieders in zowel bekostigd als privaat onderwijs - binnen de eisen die verbonden zijn aan erkend Hoger Onderwijs - zorgen voor een toegankelijk, flexibel en kwalitatief goed aanbod van deeltijdopleidingen dat aansluit op de wensen van de deelnemers."

De HBO-raad wijst er echter op dat het particulier aanbod relatief eenzijdig is samengesteld. Meer dan 70% van de particuliere opleidingen, studies omvat in het domein van het hoger economisch onderwijs. Deze sector behoort niet tot de tekortvakken waar het bedrijfsleven en de overheid beleid op voeren.

Eerder debat

Het debat over de deeltijdopleidingen en hun perspectief na de ingrepen van het kabinet is al enige tijd heftig gaande. U leest hier de bijdrage van Hanze-voorzitter Henk Pijlman waarin hij de privatisering van het deeltijdonderwijs bekritiseerd en het ontbreken van een level-playing field zeer betreurd. Vanuit de kring van de NRTO werd hem van repliek gediend door Roos Zwetsloot van Pro Education. Haar bijdrage leest u hier.

De analyse van ScienceGuide met de cijfers van de deeltijdstudenten bij een reeks grote hogescholen leest u hier. De meer strategische betekenis van de voorstellen van staatsscretaris Zijlstra en de daarin opgenomen voucheropzet vindt u hier door ScienceGuide nader uitgeplozen.


© Science Guide

http://www.scienceguide.nl/201204/heftig-debat-deeltijd.aspx

WUP 19/4/12